Cauta:
  Workshop  Conferinte  Seminarii  Festivaluri  Caritate  Spectacole  Concursuri  Reusite  Cursuri  Petitii  
 
 
 
 

Facultatea de Stiinte Politice deschide o noua sesiune de admitere intr-un programele de master in perioada 21-25 septembrie2012. 

Sunt scoase la concurs locurile neocupate în urma incendiului sesiuni de admitere (locuri subventionate de la buget precum si locuri cu taxa), dupa cum urmeaza : 

Master Politica europeana si romaneasca : 1 loc buget , 29 locuri la buget. 
Master Studii europene : 3 locuri la buget, 30 locuri la taxa. 
Master Politicile egalitatii de sanse in context romanesc si european : 8 locuri la buget, 29 locuri la buget. 
Master Relatii internationale : 1 loc la buget, 29 locuri la taxa. 
Master Politica comparata (Comparative Politics) : 2 locuri la buget, 28 locuri la buget. 
Master Politica in Europa. State, frontiere, societati : 36 de locuri de buget. 


Calendarul admiterii este urmatorul 

21-22 septembrie, orele 9.00 – 14.00 : depunerea dosarului. 
24 septembrie, orele 10.00 : proba orala. 
25 septembrie : data limita de afisare a rezultatelor. 


NOTA Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa fisa-tip de inscriere, in care vor mentiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate in formularul respectiv. 
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, original; 

NOTA Copia legalizata a Diplomei de Bacalaureat nu poate fi folosita la inscriere decat daca este insotita de o adeverinta din care sa rezulte ca originalul a fost depus la o alta facultate pentru inscriere la examenul de admitere la master. In caz contrar nu se poate guverna la concurs decat pentru locurile in regim cu taxa. 
diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, original sau adeverinta (In cazul specialistilor carea u sustinut examenul de licenta in 2012); 

NOTA Copia legalizata a Diplomei de licenta nu poate fi folosita la inscriere decat daca este insotita de o adeverinta din care sa rezulte ca originalul a fost depus la o alta facultate pentru inscriere la examenul de admitere. In caz contrar nu se poate guverna la concurs decat pentru locurile in regim cu taxa. 
certificatul de nastere, in copie legalizata; 
certificatul de nastere, in copie legalizata –daca este cazul; 
adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideaza; 
trei fotografii tip buletin de identitate; 
B.I. sau C.I. in copie; 

Numai pentru persoanele care solicita scutirea de taxa la inscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din urmatoarele documente: 
- copii legalizate de pe cele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti); 
- adeverinte de la casa de copii (In cazul specialistilor aflati in aceasta situatie); 
- adeverinte de care sa rezulte calitatea de personal didactic, in activitate, a sustinatorilor legali; 
- adeverinte de care sa rezulte calitatea de personal incadrat in Universitatea din Bucuresti pentru sustinatorii legali ai candidatului. 
Actele se vor depune la Comisia de admitere intr-un dosar plic de culoare alba. 

ATENTIE! INSCRIEREA SE FACE NUMAI PERSONAL 
Candidatii care doresc sa sustina examen de admitere intr-un mai mult sărbătorile un program de studii universitare de master vor depune dosare de admitere la cate programe de master doresc sa concureze – in primul se depun actele originale, iar in celelalte se depun copiile xerox ale actelor solicitate. Pentru fiecare program de master trebuie redactat un proiect de act specific tematicii programului respectiv.

 

Articole 'Fresh'


Articole 'populare'


Alte articole


 
 

Membrii

Utilizator

Parola:
 

[Cont nou] 

[Parola pierduta]

 
 

 
 

 
 


 |Fotograf nunta|Fotograf botez|CONFERINTE - 2019 - reportaj.com